+420 731 157 943 info@precek-drevkon.cz

PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY

Dřevěné vazníky pro každou stavbu

Popis prováděných konstrukcí

Dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými deskami

U vazníkových konstrukcí je možné nahradit tradiční vazby složené ze stolic a krokví. Vazníky jsou vyráběny jako hotové dílce ve výrobně. Jedná se soustavu dřevěných prvků, které jsou vzájemně spojovány pomocí ocel.pozink. plechů s trny. Spojení těchto plechů s dřevěnými prvky se provádí ve výrobním závodě pomocí speciálního lisovacího zařízení.

Výhody konstrukcí z příhradových lisovaných vazníků
  • Nekonečné tvarové varianty vazníků – možno zastřešit téměř jakýkoliv půdorys.
  • Pro rodinné domy typu: ,,Bungalov“ odpadá další nosná konstrukce stropu především železobetonová, ocelová popř. trámová dřev. konstrukce. Na spodní rovinu vazníkové soustavy tedy na dolní pásy vazníků je zavěšen stropní podhled (sádrokarton, minerál.desky, dřevotřískové desky apd.). Taktéž pro většinu těchto konstrukcí je možnost vytvořit v půdním prostoru obytnou místnost nebo prostor pro uložení drobných sezóních věcí.
  • Normalizované části stavby.
  • Statická “samonosnost” (až do 30 m volného rozpětí), volnost dispozice.
  • Lehké, subtilní konstrukce – minimální přitížení základů, stávajících objektů a střech.
  • Průmyslová (suchá) výroba prvků.
  • Jednoduchá návaznost ostatních konstrukcí.
Klasické vázané konstrukce

Konstrukce klasické z krovu tesařsky vázaných a jednoduchých . Jejich využití je zejména pro rodinné domky a menší budovy, pro opravy starších objektů, kde se od krovu požaduje pouze hlavní nosná funkce nebo současně i využití pohledového prvku v interiéru. Nejčastěji dochází ke kombinování jednotlivých typů konstrukcí s konstrukcí klasického krovu (soustava vazníková). Např. hlavní část krovu z lepených nosníků a řezané vaznice nebo hlavní středový nosník ze sbíjeného příhradového vazníku a na něj položené krokve. Využití vazníkové soustavy přináší většinou finanční úspory a řeší požadavky na jednoduchost konstrukce

Dřevostavby

Navrhují se jako nízkoenergetické stavby nebo jako pasivní stavby.Náklady na vytápění jsou minimální oproti klasickým stavbám.Taktéž rozhoduje u těchto domů krátká doba realizace a suchý proces výstavby.Zabýváme se nosným systémem těchto staveb.Skladby konstrukcí stěn, stropů a plášťů střech provádíme dle dohody se zákazníkem a energetické náročnosti stavby.

Základní pojmy dřevěných konstrukcí

Vazníky – jsou nosné prvky složené z více částí nebo dílů, tvořící jeden celek (lisovaný-sbíjený příhradový vazník, lepený příhradový vazník apod.)

Nosníky – jsou samostatné nosné prvky (lepený přímý nosník apod.)

Vaznicová soustava – je nosná soustava krovu nebo dřevostavby složená z jednotlivých částí tesařsky vázané konstrukce (klasický krov, jiná střešní konstrukce s nosníky a dalšími prvky krovu)

Vazníková soustava – je nosná soustava krovu nebo dřevostavby složená z klasické tesařské konstrukce a vazníku nebo jen z vazníků (např. klasická konstrukce krovu s jedním příhradovým vazníkem apod.)

Orientační ceník

Cenovou nabídku za výrobu , montáž a dopravu konstrukce vám bezplatně zpracujeme.